Now Playing Tracks

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek,
är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen,
och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål,
men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.
Kor 13:13
We make Tumblr themes